KRISTALLIPUOLUE-tietoinen valinta


KRISTALLIPUOLUE YLEISOHJELMA

Kristallipuolue on perustettu tarpeeseen edistää kansalaisten ja valtion etua sekä hyvinvointia. Kristallipuolueen kantavina kolmena arvona ovat ilo, totuus ja rakkaus, joilla edistetään ihmisen vapaan tahdon ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Puolueen tarkoituksena on kansalaisten samanarvoisuuden edistäminen ja jokaisen kansalaisen ihmisarvon kunnioittaminen. Jokainen ihminen on yhdenvertainen muiden ja lain edessä.

Puolueen näkemyksenä on korkeampi tietoisuus, joka pitää ihmistä ainutkertaisena ja tietoisena yksilönä sekä osana universaalia kokonaisuutta.

PUOLUEEN NIMI JA LOGO

Kristallipuolueessa tehdään politiikkaa puhtain sydämin ja avoimin mielin. Sana 'kristalli' kuvaa toimintamme ominaisuuksia: puhtautta, kirkkautta, läpinäkyvyyttä ja värikkyyttä. Logossamme esiintyvä feeniks-lintu kuvaa sitä, miten vanhan mallin politiikka on tullut tiensä päähän, jolloin syntyvät uudet sydämen ohjauksessa toimivat toimintatavat ja yhteiskuntarakenteet, jotka palvelevat kansan sekä luonnon hyvinvointia.

YKSILÖNVAPAUS JA KANSALAISOIKEUDET

Kristallipuolueessa painotamme yksilönvapautta, jolloin henkilöllä on vapaus toimia tahtonsa mukaan niin kauan kun hän ei loukkaa muiden vastaavaa vapautta ja hyvinvointia. Tärkeänä ohjenuorana pidetään, että jokainen toimii puheissaan, kirjoituksissaan, teoissaan ja kaikessa ilmaisussaan toisia kunnioittavasti. Poliittisessa päätöksenteossa on kunnioitettava jokaisen perustuslaissa määriteltyjä kansalaisoikeuksia. Rakkaus ja anteeksianto ovat parannuksen avaimia, niin itseä, muita, kuin myös yhteiskuntaa kohtaan.

Sananvapaus kansalaisen perusoikeuksiin kuuluvana on turvattava mm. sosiaalisen median alustoilla ja jokaisen on saatava vapaasti ilmaista mielipiteensä, kunhan pysytään lain sallimissa rajoissa.

MUUTOKSEN AVAIMET

Puolueen näkemyksen mukaan positiivinen muutos syntyy yksilöstä, jolloin yksilön itsearvostuksen ja -kunnioituksen kautta herää halu saada itselleen parasta. Tällöin ihminen ei anna kohdella itseään huonosti eikä myöskään itse kohtele muita tai ympäristöä siten. Hän ymmärtää, että yhdessä muodostamme kokonaisuuden, jossa jokaisesta on huolehdittava.

Yhteiskunnassa tämä tulee näkymään ulkoa ohjautuvan yksilökäsityksen muuttumisena sisältä ohjautuvaksi, siten että ihminen ymmärtää olevansa itse oman elämänsä suurin luoja, auktoriteetti ja vastuunkantaja, eikä pelkästään ulkoista näitä toisille auktoriteeteille.

Valtion ja yhteiskunnan on tuettava yksilön kehitystä.

Lisätietoja kristallipuolue.fi