Kannanottoni seuraaviin asioihin


Ihmisarvot, sananvapaus sekä perustuslailliset vapaudet ovat tärkeitä kaikessa.


Kaupunkini Helsinki/Lauttasaari

Miten muuttaisin Helsinkiä ja/tai Lauttasaarta kunnallispolitikan kautta? Mitkä ovat tärkeitä arvojani liittyen Helsinkiin ja Lauttasaareen?

Luonto

Helsingin luontoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon sellaisenaan kuin se nyt on. Luontoa tulee suojella ja varjella kaikella tavoin. Helsinkiläisten etuoikeutena on aina ollut kaunis luonto, vesistö ja saaristo. Annetaan kaupunkilaisten nauttia tästä, hyödyntää sitä ja saada tästä elinvoimaa. Suurin osa Helsingistä sekä Lauttasaaresta on rakennettu täyteen. Olen itse muuttanut Lauttasaareen ensimmäisen kerran 1970-luvun alussa, jolloin Vattuniemen alue oli lähes koskematon, lukuun ottamatta pienteollisuutta sekä muutamaa suurempaa teollisuusrakennelmaa. Näiden tilalla on nyt rakennettu kerrostaloja. Sitä luontoa, joka nyt alueilla löytyy, on suojeltava siten että ihmiset pääsevät tästä nauttimaan. Kaikki Helsingin alueiden rannat, vesistöt, puistot ja metsät tulee olla ehdottaman rauhoitettuja niin kasvillisuuden kuin eläintenkin suhteen. Pientaloalueet on säilytettävä sellaisenaan. Ihmisillä tulee olla tilaa asua, hengittää ja nauttia asumisympäristöstään. Luonto on ihmisten sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin perusta. Kotieläimiä ei ole syytä unohtaa. Niilläkin tulee olla tilaa ulkoilla ja viettää aikaa toisten kotieläinten kanssa.

Ilmaston muutos

Ilmastonmuutoksesta on puhuttu viime vuodet paljon. Ilmastonmuutos on tärkeä asia, mutta kohtuudessa. Suomi ei voi laittaa suomalaisia kärsimään siitä, että koko maapallomme ilmasto on kärsinyt. Se on meidän yhteinen, maailmanlaajuinen asia. Kaikessa mitä teemme, tulisi ottaa huomioon ilmasto ja sen kuormitettavuus. Fossiilisia polttoaineita tulisi vähentää asteittain. Niistäkään ei voi luopua kokonaan samalla kertaa. Uusia energiamuotoja tulisi kehittää ja käyttää hyväksi esim. biojätettä. Uskonkin, että tulevaisuudessa uudet energiamuodot ovat jokapäiväistä arkea. Itse ilmastonmuutos keskustelu ei kuulu kuntapolitiikkaan, vaan sen pitäisi kuulua kansainväliseen politiikkaan. Suomen tasolla eduskunnassa tulisi keskittyä siihen, mitä me suomalaiset voisimme ilmaston eteen tehdä.

Asuminen ja liikenne

Helsingin alueella tulee varmistaa Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen saatavuus. Asuntotuotannossa tulee huomioida asuntojen vuokrahinnat siten, että kaupunkilaisilla on mahdollisuus vuokra-asuntoon.

Helsingin alueen HSL joukkoliikenne tulisi olla hinnaltaan sellainen, että kaikilla ihmisillä on varaa siihen. Lasten tulisi saada matkustaa joukkoliiketeessä ilmaiseksi. Aikuisille hinnat tulisivat olla sellaiset, että se vähentää kaupungissa autoilua ja siitä johtuvia päästöjä. Ihmiset saisivat itse valita liikennemuodon. Autoilijoita ei tulisi rangaista erilaisilla veroilla, koska Suomi on laaja maa ja esim. lasten harrastuksiin viemiseen monet tarvitsevat autoa. Samoin työpaikat ovat laajalle alueelle levittäytyneitä muualla Suomessa.

Ihmiset

Kaikki ihmiset ovat tärkeitä ja samanarvoisia. Meillä yhteiskunnassa on muutamia ryhmiä, jotka tarvitsevat erityisapua sekä tukea. Ensinnäkin lapset kuuluvat heihin, jotka tulevaisuudessa tulevat elämään sellaisessa yhteiskunnassa, jonka me tänä päivänä luomme. Lapsille kaikkein tärkeimmät asiat ovat läheiset ihmiset, koti, päiväkoti/koulu sekä harrastukset. On syytä pitää kiinni siitä, että lapset saavat turvallisen kodin vakailta vanhemmilta, jotka tukevat lapsiaan. Lapsille tulee järjestää turvallinen ja maksuton koulutus. Eriarvoisuutta ei tässä asiassa tule tukea. Lapsia tulee kannustaa ja tukea erilaisiin harrastuksiin; olipa se liikunta, kulttuuri tai mikä muu tahansa. Lasten harrastusten tulee olla kaupungin toimesta veloitukseton, niin että kaikilla lapsilla on mahdollisuus harrastaa mitä haluavat (esim. liikunta/musiikki). Ryhmäharrastuksia tulisi tukea kaikkein eniten, jotta lapset ja nuoret oppivat toimimaan yhdessä ja ryhmissä. Lapsille suunnattuja kulttuuritoimintoja tulisi kehittää kuten kirjastopalveluita sekä museoita. Ensiarvoisen tärkeää on, että lapset saavat viettää lapsuuttaan leikkien ja iloiten. Liian monelle lapselle diagnosoidaan liian helposti tarkkaavaisuushäiriö ADHD. Omasta mielestä kyse on siitä, että lapset eivät pääse toteuttamaan itseään leikkien ja lasten juttuja nauttien. Sama koskee nuoria. Leikin vastakohta onkin masennus.

Koulukiusaamiseen, rasismiin sekä syrjintään tulee puuttua välittömästi. Kenenkään ei tule kokea sitä eikä sitä pidä sallia. Kouluissa opetetaan tällä hetkellä tietoa, kun painopiste tulisi olla enemmän viisaudessa. Kouluihin tulisi lisätä sellaisia kouluaineita, jossa käsitellään tunteita ja toisten arvostamista. Tällä tarkoitan, että koulussa tulisi opettaa jo lapsia ja nuoria erilaisista käsitteistä. Tällaisia ovat mm: (Blogikirjoitus; Lasten ja nuorten tunne- sekä vuorovaikutustaidot oppiaineena).

  • Konfliktien rauhanomainen ratkaiseminen
  • Rakkaus (blogikirjoitus - Rakkaus)
  • Luovuus
  • Itsensä ja muiden arvostaminen
  • Oikeudenmukaisuus
  • Suvaitsevaisuus (blogikirjoitus - Erillisyys, ihmisten kahtiajako)
  • Erilaisuus ja samanlaisuus
  • Rehellisyys ja vastuu
  • Mielen voima
  • Avoimuus

Nuoriin tulisi panostaa mm. nuorisotyön ja nuorisotalojen muodossa. Nuorille tulee järjestää aktiviteetteja, jotta he pysyisivät pois kaduilta. Nuorten harrastemahdollisuudet tulisivat olla yhtälailla veloituksettomia.

Kaikille ihmisille tulisi turvata mahdollisuus liikkumiseen ja urheilemiseen. Liikuntahan on yksi terveyden perustoista. Helsingin ja muiden kaupunkien tulisikin panostaa ulkoliikuntapaikkoihin, joihin kaikilla olisi mahdollisuus osallistua veloituksetta. Ulkokuntasaleja tulisi uudistaa mahdollisimman viihtyisiksi, järjestää urheilukenttien pururadat toimiviksi sekä varmistaa, että luonto on sellainen, jossa viihtyy erilaisten liikuntamuotojen parissa.

Vanhuus on osa elämää, ja elämän pitää tarjota mahdollisuuksia iloon ja onnellisuuteen kaikissa sen vaiheissa. Meistäkin tulee vanhuksia, muistetaan siis pitää huolta toisistamme. Hyvinvointi- yhteiskunnassa ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille, myös heille, jotka eivät enää ikänsä puolesta pysty osallistumaan työmarkkinoille. Vanhuksille tulisikin luoda yhtä lailla hyvä elämänlaatu kuin muillekin ihmisille. Vanhustenhoitoa tulisi kehittää sellaiseksi, että he saavat riittävää hoitoa, riittävän määrän liikuntaa, riittävästi terveellistä ruokaa sekä mahdollisuuksia oman näköiseen elämään. Kaikki vanhukset kaipaavat myöskin seuraa, sellaisetkin, joilla ei ole omaisia. Katso lisätietoa kohta 3. teesit.

Olen kirjoittanut yksinäisyydestä sekä syrjäytymisestä blogissani ; Yksinäisyys, aikamme vitsaus. Ko. kirjoituksessa selvitin, mitä yksinäisyys tekee niin lapsille, nuorille kuin vanhuksillekin. Toki väheksymättä työikäisiä aikuisia. Vastauksen toimenpiteisiin, koskien lasten ja nuorten ongelmiin annan toisissa blogikirjoituksissa; Leikin vastakohta on masennus sekä  Lasten ja nuorten tunne- sekä vuorovaikutustaidot oppiaineena.


Käy lukemassa Kristallipuolueen 13 teesiä politiikkaan:


1. Elämällä on myös henkinen ulottuvuusLue lisää

2. Terveydenhuollon monipuolistaminen.  Lue lisää

3. Vanhuus on osa elämää. Lue lisää

4. Luonto tarjoaa ihmisille mahdollisuuden elämään. Lue lisää

5. Ruoantuotannon omavaraisuusastetta on nostettava. Lue lisää

6. Työn määritelmän uudelleen arviointi. Lue lisää

7. Kansallinen päätäntävalta kuuluu Suomeen. Lue lisää

8. Rahanluontijärjestelmä on otettava julkisen vallan alle. Lue lisää

9. Maahanmuuttoa on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Lue lisää

10. Valtakunnallisen median täytyy uutisoida asioista laaja-alaisesti. Lue lisää

11. Päihdepolitiikkaa on nykyaikaistettava. Lue lisää

12. Pienyrittäjyys on nostettava keskiöön yrittäjyyden kartalla. Lue lisää

13. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme tukipilarit. Lue lisää